Najbolja zbirka akorda pesama domaće muzike

Opis

          Da bi se bavili harmonijom bitno je znati šta je harmonija. Harmonija je skup akorada u nekoj kompoziciji dok je akord istovremeno zvučenje tri ili više različitih tonova istovremeno. Način na koji su predstavljeni akordi na ovom sajtu je specifičan. Tačan način predstavljanja i prikazivanja akorada je teško naći u bilo kojoj literaturi kada je u pitanju domaća muzika (što se ne odnosi i na jazz i klasičnu muziku), pa je iz tog razloga prikazan novi način na koji je administrator shvatio suštinu prikazivanja akorada.

          Postoji dosta vrsta akorada koji se mogu pronaći u RUBRICI „Korišćeni akordi“ u kojoj je objašnjen način predstavljanja istog odnosno u kojoj su prikazani tonovi korišćenih akorada u određenim pesmama. Napomena: nisu prikazani obrtaji akorada.

          Po mišljenju administratora, osnovni akordi su dur, mol i dur7 jer su to akordi koji su najčešće korišćeni u domaćoj muzici. Pored osnovnih često se koriste akordi tipa mol7, mol6, dim, sus, maj7 i td. Iz tog razloga su osnovni akordi prikazani npr. C, Cm i C7, dok su ostali akordi prikazani kao Cmaj7, Csus4, Cm6, Cdim, C6/9, Csus4/7 i td.